Dobrodošli


Lučka uprava Split osnovana je 1997. godine  odlukom Vlade Republike Hrvatske s ciljem upravljanja, korištenja i izgradnje luke Split.

Od svog osnutka Lučka uprava Split kontinuirano ulaže u lučku infrastrukturu, sa ciljem pružanja izvrsnih uvjeta i usluga u putničkom prometu, kao i povećanja konkurentnosti teretne luke i robnog prometa.

Prirodni položaj i veličina luke Split, omogućili su njezin brz razvoj te je ona postala luka od osobitog – međunarodnog gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku.

Također, zahvaljujući svojoj strateškoj poziciji na Mediteranu (između Venecije i luka Egejskog mora), luka Split je jedna od najvažnijih luka ticanja brodova na kružnim putovanjima u Jadranu, a njezina duga povijest i brojne znamenitosti privlače tisuće turista.

U 2014.godini kroz luku Split proputovalo je 4,5  miliona putnika i 650 000 vozila, a na operativnim obalama je pretovareno 3,2  miliona tona tereta.

Lučka uprava Split

Odlukom Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Lučke uprave Split („Narodne novine“, br. 45/97, 155/98 i 72/11, 114/14)  osnovana je Lučka uprava Split, radi upravljanja, izgra...

> više

Luka Split

Split, drugi grad po veličini u Hrvatskoj, predstavlja važno kulturno, turističko, industrijsko, trgovačko, administrativno i posebno, sportsko središte Dalmacije. ...

> više

Za korisnike

Korisnicima luke Split (putnicima, brodarima, agentima, koncesionarima te svim ostalim fizičkim i pravnim osobama) na raspolaganju je lučko područje opremljeno za neometano od...

> više

Kružna putovanja

Posjeti brodova na kružnim putovanjima luci Split su pojava novijeg datuma. Točnije, 2002. godine u luku su počeli pristizati brodovi na kružnim putovanjima. Te godine je Split ...

> više