Bazen Gradska luka


 Gradska-luka     KARTE LUKE-novi vezovi-2015 (datum)      KARTE LUKE - NOVI VEZOVI-ŽUTA (datum)

TEHNIČKI PODACI

Lokacija

Zemljopisna širina 43°30.0´N

Zemljopisna dužina 16°26.2´E

Plima

Visina 0,2 -0,4 m

Površine

Kopnena (km²) 0,102504

Morska (km ²) 16,690519

Obale

Operativna obala (km) 3,643

Broj vezova 27

Maximalna dubina 10,50 m

Max duljina broad na vezu 320 m