Blog Medium Image

Home/Blog Medium Image
Blog Medium Image 2012-08-08T02:54:23+00:00

2002. – 2013.

                                                                    Ostvarenje  prometa turista i brodova na kružnim   putovanjima                                   [...]

By | Kolovoz 6th, 2014|Categories: Uncategorized|0 Comments

Projekt obnove infrastrukture luke Split ( Projekt ā€œvanjskih vezovaā€)

Gradska luka Split je glavna putnička i turistička luka za dalmatinska odrediÅ”ta na otocima i duž obale, a održava i svakodnevne trajektne veze s Italijom. GodiÅ”nje kroz splitsku luku prođe preko 4,2 milijuna putnika i 0,6 milijuna vozila. Gradska luka prostire se polukružno na akvatoriju od 182 ha, u radijusu od 600 m uz Å”irinu ulaza od 320 m. Brodovi [...]

By | Siječanj 24th, 2014|Categories: Uncategorized|0 Comments

Sanacija glavne prometnice u Sjevernoj luci Split

Predmet zahvata je glavna lučka prometnica od glavnog ulaza u luku do kraja južnog dijela luke u ukupnoj duljini cca 960 m. Zahvatom sanacije obuhvatit će se izvedba nove kolničke konstrukcije prometnice, prilagodba sustava oborinske odvodnje, te izvedba koridora za planirano postavljanje EE ili DTK instalacija.Planirana gradnja je predviđena za period od 2014 godine do 2015 godine. [...]

By | Svibanj 9th, 2013|Categories: Uncategorized|0 Comments

Izgradnja ribarske luke

Važnost ribarske luke Komiža očituje se u činjenici da je na području otoka Visa registriran velik broj ribara koji obavljaju ribolov na ribolovnom području otvorenog mora. Trenutno je na tom području registrirano 60 profesionalnih ribara, a gravitiraju i ribari iz drugih županija. Ribarska luka Komiža nalazi se na otocima I. skupine otoka sukladno Zakonu o otocima („Narodne novine“, br. 24/99, [...]

By | Svibanj 9th, 2013|Categories: Uncategorized|0 Comments

Dogradnja veza 26 i 27 u Gradskoj luci Split

Sukladno suvremenim zahtjevima i potrebama razvoja lučkih kapaciteta, a posebice sa aspekta poboljšanja protoka putnika i vozila te povećanja sigurnosti prometa u luci, nužno je prelocirati međunarodni promet sa sadašnjeg Gata sv. Duje na Glavni lukobran u Gradskoj luci Split.   Dogradnjom vezova 26 i 27, zajedno s projektom izgradnje vanjskih vezova i projektom novog putničkog terminala na glavnom lukobranu [...]

By | Svibanj 9th, 2013|Categories: Uncategorized|0 Comments