Tehnički podaci


LUKA

 • Otvorena: 24 sata
 • NAJVEĆE DIMENZIJE ZA BROD NA KRUŽNOM PUTOVANJU
 • Dužina: 250m
 • Gaz: max 8.2m
 • Zračni limit: nema limita

 

SIDRIŠTE

 • Dostupan: da
 • Opskrba broda: da
 • Lučko peljarenje: za sve brodove iznad 500 BT
 • Lučko tegljenje: da
 • Morske struje/domet: 30-40 cm

 

CARINSKE PROCEDURE

 • Vrijeme: 20 minuta
 • Procedura: kontrola osobnih iskaznica ili putovnica

 

VEZOVI

 • Najmanje vrijeme ostajanja: nema limita
 • Najviše vrijeme ostajanja: nema limita
 • Broj vezova za brodove na kružnim putovanjima: 10
 • Dužina vezova: od 63 m do 173 m
 • Dubina vezova: max 8.20 m
 • Putnički terminal: da

 

USLUGE

 • Agencijska djelatnost: da
 • Čistoća-prihvat i otprema krutog otpada: da
 • Čistoća-prihvat i otprema tekućeg otpada: da
 • Fumigacija i deratizacija: da
 • Kontrola količine i kakvoće robe: da
 • Lučko tegljenje: da
 • Odlagalište krutog i tekućeg otpada: da
 • Otpremnička djelatnost: da
 • Parkiralište: da
 • Lučko peljarenje: da
 • Pranje i prijevoz rublja s brodova: da
 • Privez/odvez broda: da
 • Usluga bankomata: da
 • Vodoopskrba: da
 • Info punkt na terminalu: da
 • Usluga bankomata: da
 • Servis: da (remontna brodogradilišta)

 

UDALJENOSTI

 • Centar grada: 200 m hodajuće udaljenosti
 • Aerodrom: 20 km
 • Željeznička postaja: 100m hodajuće udaljenosti

 

TRANSPORT

 • Taxi: dostupno
 • Rent-a-car: dostupan
 • Javni autobusi: dostupno