Javna nabava


Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) Lučka uprava Split ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa slijedećim gospodarskim subjektima ( u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju):
Cvjetko d.o.o., Put Trščenice 41, 21 000 Split, OIB: 22817303312
Terra Natura d.o.o., Put Trščenice 41, 21 000 Split, OIB: 15446291723

 

IZJAVA O POSTOJANJU SUKOBA INTERESA 
Izjava ravnatelj

Odluka ravnatelj

 

IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA 

Izjava ovlašteni predstavnik 1

Odluka

Izjava ovlašteni predstavnik 2

Odluka

Izjava ovlašteni predstavnik 3

Odluka