Zahtjevi za prikupljanje ponuda


Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima na dokumentaciju o nabavi
Izvođenje radova na sanaciji obalnih zidova sa lučkim konstruktivnim iskopima na vezu br. 2, br.3, i br.5 u Vranjičko-solinskom bazenu

Odluka

Odluka

 

 

Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima
Izvođenje radova na sanaciji obalnih zidova sa lučkim konstruktivnim iskopima na vezu br. 2, br.3, i br.5 u Vranjičko-solinskom bazenu

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

 

 

 

 

Poziv na prethodno savjetovanje svim zainteresiranim gospodarskim subjektima
Radovi sanacije glavne prometnice u Sjevernoj luci Split – I faza

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

Odluka

 

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda 100/2016
Usluga tegljenja

Odluka

 

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda 79/2016

Usluga tjelesne zaštite objekata Lučke uprave Split

Odluka

 

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda 91/2015

Usluga tegljenja

Odluka

 

 

Zahtjev za prikupljanje ponuda Ev. br. nabave 78/2015

Usluge tjelesne zaštite

Odluka