Kaštelanski bazen A


    

TEHNIČKI PODACI

Lokacija

Zemljopisna širina   43°32.7´N

Zemljopisna dužina  16°24.9´E

Plima

Visina 0,2 -0,4 m

Površine

Kopnena (km²) 0,000445

Morska (km ²) 0,23

Obale

Operativna obala (km) 0,08

Broj vezova  1 (vez Sustipan)

Maximalna dubina  8,5 m

Duljina veza   90 m

Max duljina broad na vezu  100 m