Kaštelanski bazen B


    

TEHNIČKI PODACI

Lokacija

Zemljopisna širina   43°32.3´N

Zemljopisna dužina   16°26.7´E

Plima

Visina 0,2 -0,4 m

Površine

Kopnena (km²) 0,016740

Morska (km ²) 0,532

Obale

Operativna obala (km) 0,538

Broj vezova   5

 

Obala "PROPLIN"

Broj vezova   1

Max dubina   8,5m

Ukupna duljina   80m

 

Obala “SVETI JURAJ I”

Broj vezova 2

Ukupna duljina 220+75 m

Max dubina 8,2 m

Max duljina broda na vezu 120 m


Obala “SVETI JURAJ II”

Broj vezova 2

Ukupna duljina 280 m

Max dubina 6,8 m

Max duljina broda na vezu 120 m