Kaštelanski bazen C


    

TEHNIČKI PODACI

Lokacija

Zemljopisna širina   43°32.2´N

Zemljopisna dužina   16°28.3´E

Plima

Visina 0,2 -0,4 m

Površine

Kopnena (km²) 0,028767

Morska (km ²) 0,311

Obale

Operativna obala (km) 0,920

Broj vezova   8

Obala "INA TANKERSKI TERMINAL"

Broj vezova   3

Ukupna duljina 243 m

Max dubina 10,5 m

Max duljina broda na vezu 180 m

 

Obala “SVETI KAJO”

Broj vezova 1

Ukupna duljina 219 m

Max dubina 8,2 m

Max duljina broda na vezu 180 m

 

Obala “BRIŽINE”

Broj vezova 4

Ukupna duljina 190 m

Max dubina 4,0 m

Max duljina broda na vezu 70 m