Kaštelanski bazen D- Resnik


    

TEHNIČKI PODACI

Lokacija

Zemljopisna širina  43°31.0´N

Zemljopisna dužina 16°16.3´E

Plima

Visina 0,2 -0,4 m

Površine

Kopnena (km²) 0,000950

Morska (km ²) 0,228

Obale

Operativna obala (km) 0,040

Broj vezova  1

Maximalna dubina  4,0 m

Duljina veza  40 m