Komiški bazen – za ribarske potrebe


 

TEHNIČKI PODACI

Lokacija

Zemljopisna širina

Zemljopisna dužina

Plima

Visina 0,2 -0,4 m

Površine

Kopnena (km²) 0,001086

Morska (km ²) 0,062538

Obale

Operativna obala (km)

Broj vezova

Maximalna dubina

Max duljina broad na vezu