Dokumenti 2017-10-10T15:28:28+00:00

Loading...

Dokumenti

STATUT LUČKE UPRAVE SPLIT

srpanj 1997.,studeni 2004., listopad 2015.
TARIFE LUČKIH PRISTOJBI LUČKE UPRAVE SPLIT


Tarife za srpanj 2016

CJENIK (TARIFE) NAKNADA uz koje trgovačka društva – ovlaštenici koncesija – pružaju usluge korisnicima luke 


Pročišćeni tekst (veljača 2015, svibanj 2016, rujan 2016).

Pravilnik o redu u luci i uvjetima korištenja lukom na području luke Split


lipanj 2015.

siječanj 2016.

lipanj 2016.
PRAVILNIK O UVJETIMA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI U SLOBODNOJ ZONI LUKE SPLIT


ožujak 2003.
Pravilnik o određivanju klase i količine opasnih tvari kojima se može rukovati u luci, odnosno s kojima brod može uploviti u luku Split i mjesta u luci Split na kojima se može rukovati opasnim tvarima”


prosinac 2014.

ožujak 2016.
PRAVILNIK kojim se određuju posebne sigurnosne, zaštitne i druge mjere kod rukovanja opasnim tvarima u luci Split – (pročišćeni tekst)


studeni 2015.
PLAN GOSPODARENJA OTPADOM S BRODOVA na području pod upravljanjem Lučke uprave Split


srpanj 2017.

POMORSKI ZAKONIK
„Narodne novine“ broj 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15

ZAKON o pomorskom dobru i morskim lukama
„Narodne novine“ broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11
ODLUKA o osnivanju Lučke uprave Split

„Narodne novine“ broj.

45/97

155/98

72/11

114/14

ZAKON o sigurnosnoj zaštiti pomorskih brodova i luka
„Narodne novine“ broj 124/09 i 59/12

UREDBA o uvjetima kojima moraju udovoljavati luke
„Narodne novine“ broj 110/04
PRAVILNIK o uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i na ostalim dijelovima unutrašnjih morskih voda teritorijalnog mora RH

„Narodne novine“ broj

90/05

10/08

155/08

80/12
PRAVILNIK o rukovanju opasnim tvarima, uvjetima i načinu ukrcavanja i iskrcavanja opasnih tvari, rasutog i ostalog tereta u lukama te načinu širenja isteklih ulja u lukama

„Narodne novine“ broj 51/05

127/10

34/13

88/13

79/15
UREDBA o postupku davanja koncesija na pomorskom dobru
„Narodne novine“ broj 23/04, 36/04, 101/04, 63/08, 125/10 i 83/12
ODLUKA o davanju suglasnosti LUS za osnivanje Slobodne zone luke Split

„Narodne novine“ broj

160/98

92/05
ODLUKA o davanju suglasnosti LUS za osnivanje Slobodne zone luke Split

„Narodne novine“ broj

160/98

92/05
UREDBA (EU) br. 1177/2010 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 24. Studenog 2010. O pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004)


Uredba

Letak