Natječaji


Temeljem Plana davanja koncesija Lučke uprave Split za 2015. – 2017. godinu raspisuje se javno prikupljanju ponuda za davanje koncesija, odnosno javno objavljuje:

   OBAVIJEST O NAMJERI DAVANJA KONCESIJA

  1.  za obavljanje djelatnosti prodaju karata za pomorski promet koje zahtjeva korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje na dijelu lučkog područja u korijenu Gata sv. Petra u Bazenu Gradska luka Split

              Objavljeno 13.10.2016.

               https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

     Odluka 

       2.  za obavljanje djelatnosti čuvanje prtljage koje zahtjeva korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje              na dijelu lučkog područja na Gatu sv. Petra u Bazenu Gradska luka Split

               Objavljeno 13.10.2016.

               https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

     Odluka 

       3. za obavljanje djelatnosti čuvanje prtljage koje zahtjeva korištenje i održavanje objekata lučke podgradnje            na dijelu lučkog područja južno od glavnog ulaza u Pomorsko putnički terminal u Bazenu Gradska luka                  Split.

               Objavljeno 13.10.2016.

               https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

     Odluka 

       4.  za obavljanje djelatnosti oglašavanja putem oglasnih panoa uz postavljanje, korištenje i održavanje                       reklamnih panoa na stupovima javne rasvjete na dijelu lučkog područja u Bazenu Gradska luka Split

               Objavljeno 13.10.2016.

               https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

     Odluka 

       5.  za obavljanje djelatnosti prodaja raznovrsnih proizvoda gdje prevladava tisak i duhanski proizvodi,                         ugostiteljstvo – samouslužni aparat za tople napitke i mjenjački poslovi uz korištenje i održavanje objekata            lučke podgradnje na dijelu lučkog područja južno od glavnog ulaza u Pomorsko putnički terminal u Bazenu             Gradska luka Split.

               Objavljeno 13.10.2016.

               https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

     Odluka