Razvoj i projekti 2017-06-05T13:05:05+00:00

Loading...

Razvoj i projekti

Proširenje i obnova putničkih vezova na vanjskoj strani lukobrana Gradske luke Split

Danas kroz luku Split godišnje prođe oko 4,5 mil. putnika, te 650 tisuća automobila. Domaći kao i međunarodni promet u luci kontinuirano kroz godine bilježi porast, te ima i daljnju tendenciju rasta. Iz navedenih razloga, pojavljuje se nedostatak infra i suprastrukturnih objekata za redovno servisiranje prometa u Gradskoj luci Split. Kako bi se udovoljilo ovim zahtjevima i potrebama razvoja lučkih kapaciteta, a posebice s aspekta poboljšanja sigurnosti protoka putnika i vozila, te povećanja sigurnosti prometa u luci Lučka uprava Split pokrenula je Projekt obnove infrastrukture luke Split. Samo proširenje i obnova putničkih vezova na vanjskoj strani lukobrana u direktnoj je funkciji povećanja propusne moći Gradske luke Split, kako za kopneni tako i pomorski promet. Izgradnja vezova na vanjskoj strani lukobrana u gradskoj luci Split započela je u mjesecu lipnju 2014.godine.

Izvođač radova je zajednica ponuditelja“ Pomgrad inženjering“ d.o.o., Split i „Viadukt“ d.d., Zagreb.

Rok dovršetka radova predviđen je do sredine 2016.godine.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 23.347.366,98 Eura.

Projektom je predviđena izgradnja dvaju vezova za prihvat brodova u domaćem i međunarodnom prometu putnika i vozila kao i prihvat brodova na kružnim putovanjima.

Sami radovi na izgradnji su podijeljeni u dvije faze, time da bi I faza radova bila dovršena do siječnja mjeseca 2016.godine a II faza zaključno sa mjesecom srpnjem 2016.godine.

Završetkom radova, dobit će se veća operativna lučka površina što omogućava bolji protok putnika i vozila, bolju sigurnost prometa u luci te pružanje kvalitetnijih lučkih usluga.
Projekt obnove infrastrukture luke Split kao i izgradnja putničkih vezova, je i dio investicijske strategije Vlade RH kao potpora jačanju prometne infrastrukture i turističke mreže u Hrvatskoj, a samim time i grada Splita. Važnost efikasne lokalne prometne infrastrukture je prepoznata kao jedan od ključnih faktora osiguranja kvalitete usluga i širenja turističke ponude u Hrvatskoj van već poznatih turističkih destinacija.

EcoPort

Obzirom na izgradnju novih građevina u luci Split, te s obzirom na suvremene zahtjeve za primjenom standarda politike zaštite okoliša, te na specifičnosti područja kojim upravlja Lučka uprava Split i to u dijelu: lokacije na kojima se nalazi luka (šest potpuno odvojenih lokacija –bazena, od kojih je jedan smješten u samoj staroj gradskoj jezgri), stanja okoliša i specifičnosti administrativnih ovlasti (sustav koncesija, veliki broj koncesionara i zainteresiranih javnih tijela), javila se potreba za formaliziranjem i standardizacijom upravljanja zaštitom okoliša u luci Split po načelima EcoPort-a (ESPO) .

Sustav upravljanja zaštitom okoliša po načelima ESPO (EcoPort EMS) uključuje, klasični sustav upravljanja kvalitetom i upravljanje zaštitom okoliša, tradicionalni sustav akcijskih planova zaštite okoliša – planova za očuvanje okoliša i razradu upravljačkih dokumenata institucije, te je okrenut svim partnerima, posebno društvenoj zajednici i komunikaciji s zajednicom. EcoPort predstavlja usku međupovezanost razvoja, zaštite okoliša i upravljačkog sustava temeljenog na načelima održivog razvitka. EcoPort se gradi kao proces koji omogućava svim partnerima konstantno i aktivno sudjelovanje, te davanje vlastitog udjela odgovornosti u rješavanju ili sprječavanju problema , te omogućuje utjecanje, kontroliranje i nadzor svih postupaka u tom procesu. Uključenje svih partnera/dionika u proces donošenja odluka trebao bi omogućiti slobodan tijek informacija, uzevši u obzir pojedinačne potrebe, afirmaciju partnerstva i podizanje svijesti.