Obavijest o sprječavanju sukoba interesa 2015-05-18T11:01:09+00:00

Sukladno članku 13. stavak 9. točka 1. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 90/11) objavljujemo da nema gospodarskih subjekata s kojima Lučka uprava Split kao javni naručitelj ne smije sklapati okvirne sporazume, odnosno ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi članka 13. Zakona.