Pravni okvir


Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13)- link

Kriterij za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14)- link

Ostalo link