Cruising statistika


Ostvarenje prometa turista i brodova na kružnim putovanjima 2002. – 2013.

 

 

 

Plan i ostvarenja posjeta brodova na kružnim putovanjima gradskoj luci za 2013. godinu