Tarife 2017-08-02T10:24:14+00:00

Loading...

Tarife

TARIFE LUČKIH PRISTOJBI LuČKE UPRAVE SPLIT – srpanj 2016
Cjenik (Tarifa) naknada uz koja trgovačka društva –ovlaštenici koncesija – pružaju usluge korisnicima luke.